حضور دکتر مهدی زاده شهردار ارومیه

حضور دکتر مهدی زاده شهردار ارومیه و هیئت همراه در محل ستاد مدیریت بحران شهرداری خوی و دیدار با مهندس نصراله پور شهردار خوی در پی زلزله ۵/۹ ریشتری اخیر شهرستان خوی