پس از سال ها انتظار ؛

باغ نیازی واقع در جمشید آباد تعریض شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، پس از سال ها انتظار بر اساس سیاستگذاری اعضای شورای اسلامی شهر و تلاشهای شهردار و مجموعه مدیریت شهری و در جهت رفع محرومیت در مناطق کم برخوردار صبح امروز مسیرگشایی باغ نیازی انجام شد.