به همت شهرداری خوی؛

استمرار عملیات اجرایی روشنایی کمربندی شهید سلیمانی خوی

استمرار پروژه های عمرانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی، عملیات اجرایی روشنایی کمربندی شهید سلیمانی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی استمرار دارد.

عملیات روشنایی

عملیات اجرایی روشنایی کمربندی شهید سلیمانی