خوی در مسیر شکوفایی؛

استمرار عملیات عمرانی در احیای باغ دلگشا

گام های پایانی در باغ دلگشا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات عمرانی در پارک داغ باغی(احیای باغ دلگشا) توسط اکیپ های مجموعه مدیریت شهری بصورت شبانه روزی در حال انجام است.

اولویت مدیریت شهری در احیای باغ دلگشا

استمرار عملیات عمرانی در احیای باغ دلگشا