در پی حادثه جانسوز صورت می گیرد؛

مجموعه مدیریت شهری در سوگ شهادت رییس جمهور و همراهان وی

شهرداری خوی در سوگ شهادت رییس جمهور

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، پرسنل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی به شهدا حادثه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور و همراهانشان ادای احترام نموده و به عزاداری و سینه زنی پرداختند.

 

عزاداری شهرداری خوی در سوگ شهادت رییس جمهور

مجموعه مدیریت شهری در سوگ شهادت رییس جمهور و همراهان وی