در راستای افزایش سلامتی شهروندان؛

غربالگری دیابت و فشار خون خانواده ها در خانه محله شهرداری خوی

اقدام شهرداری خوی در راستای افزایش سلامتی شهروندان

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی، در راستای ارائه خدمات متنوع و مناسب رایگان به شهروندان بویژه خانواده ها طرح غربالگری با همکاری پایگاه سلامت حافظ و دانشکده علوم پزشکی خوی از تاریخ فشار خون و دیابت به مدت ۲روز با هدف پیوستن به پویش غربالگری بهداشت و ارتقای سلامت هنرجویان و کارآموزان خانه محله شهرداری و ساکنان کوی بعثت در خانه محله شهرداری خوی اجرا شد.

غربالگری

غربالگری دیابت و فشار خون خانواده ها در خانه محله شهرداری خوی