همزمان با سراسر کشور؛

شهردار خوی رای خود را به صندوق انداخت

انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی، بهمراه فرماندار و سایر مسئولین شهرستانی در دقایق اولیه آغاز رای گیری دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پای صندوق رای حضور یافتند.

صندوق انتخابات ریاست جمهوری

شهردار خوی رای خود را به صندوق انداخت