به همت شهرداری خوی؛

استمرار عملیات رنگ آمیزی جداول گلزار شهدا خوی

شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهردرای خوی، عملیات رنگ آمیزی جداول گلزار شهدا شهرستان خوی توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی استمرار دارد.

رنگ آمیزی جداول خوی

استمرار عملیات رنگ آمیزی جداول گلزار شهدا خوی