بمناسبت ۲۲ اسفند ماه

مراسم بزرگداشت شهدای شهرستان خوی

بمناسبت ۲۲ اسفند ماه و روز بزرگداشت شهدا ، مراسمی در بقعه شیخ نوائی (ره) خوی برگزار خواهد شد .

 

 

مراسم بزرگداشت شهدای شهرستان خوی
بمناسبت ۲۲ اسفند ماه روز بزرگداشت شهدا
دوشنبه ۲۲ اسفند بعد از اذان مغرب و عشا
بقعه متبرکه شیخ نوائی(ره)