تمدید بسته تشویقی شهرداری خوی

شهردار خوی؛ بسته تشویقی شهرداری خوی تمدید شد

وی گفت: بسته تشویقی بهمن ماه ویژه دهه فجر در راستای ارائه خدمات مناسب برای شهروندان ، پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر طی بهمن ماه ارائه می‌شود که شهروندان می توانند برای پرداخت کلیه عوارض مطالبات مربوط به پروانه های ساختمانی و اعیانی های غیرمجاز بدون پروانه یا مازاد پروانه که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم ابقا گرفته اند، همچنین عوارض صنوف و بدهی پرونده‌های ماده ۱۰۱ پروانه ساختمانی املاکی به صورت غیرمجاز تفکیک شده و برابر تفسیر های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهر مشمول تامین قدرالسهم شهرداری ، کارشناسی به روز به غیر از جریمه ماده ۱۰۰ از این بسته کاهشی استفاده نمایند

وی گفت: همچنین با توجه به وقوع زلزله و افزایش مدت زمان استفاده شهروندان از این ،مدت بسته تشویقی تا ۲۰ اسفند ماه تمدید شد .

مهندس نصراله پور تاکید کرد: در این بسته تشویقی ۷۰ درصد کاهش خدمات پس از ۳۵% تخلف مطالبات در صورت پرداخت نقدی و در صورت پرداخت یک سوم مطالبات به صورت نقدی مابقی بدهی ا تا ۳۶ ماه به صورت اقساط قابل پرداخت می باشد