۴٧٠ تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری خوی در یکماهه نخست۱۴۰۲

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۴٧٠ تماس با سامانه ۱۳۷ برقرار شده که از این تعداد ١۵ مورد راهنمایی به ادارات خدمات رسان بوده و مابقی موارد پس از ثبت درخواست و مشکلات شهروندان به واحدهای مختلف مجموعه مدیریت شهری ارجاع داده شده است.

این گزارشات بر اساس تفکیک نواحی پنجگانه، ۶٢ مورد ناحیه یک، ١٠۶ مورد ناحیه دو، ۵٧ مورد ناحیه سه، ٢۴ مورد ناحیه چهار و ۴ مورد ناحیه کوی ولیعصر(عج) مربوط بودند.

همچنین تماسها و گزارشات مردمی با سامانه ١٣٧ بر اساس تفکیک حوزه خدماتی: ١۵١ مورد در حوزه های رفع سد معبر، گزارش نخاله های ساختمانی، جمع آوری سگهای بلاصاحب، سیما منظر و سایر موارد بوده که بر اساس آمار ثبت شده در سامانه مدیریت شهری شهرداری، برای تمامی موارد مذکور اقدامات لازم انجام یافته؛ همچنین تعداد ٧١ مورد از گزارشات مردمی مربوط به حوزه فنی و عمرانی، دردست بررسی و برنامه‌ریزی می‌باشد.

قابل ذکر است سامانه ۱۳۷ شهرداری پل ارتباطی میان شهروندان با شهرداری بوده و لذا شهروندان محور اصلی مدیریت شهر هستند؛ که بر این اساس این سامانه، جهت رفع موانع و مشکلات شهری، کوتاهترین و مؤثرترین مسیر دسترسی می‌باشد.