در اولین روز از سال نو؛

گلزار شهدای شهرستان خوی عطرافشانی شد

تجدید میثاق با شهداء

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، گلزار شهدای خوی در نخستین روز از سال نو با حضور فرماندار شهرستان خوی، امام جمعه، نماینده مردم خوی و چایپاره، فرمانده سپاه، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار و جمعی از روسای ادارات شهرستان خوی گلباران و عطرافشانی شد.

عطرافشانی گلزار شهدای خوی

گلزار شهدای شهرستان خوی عطرافشانی شد