شهردار خوی در برنامه زنده تلویزیونی امتداد جمهور؛

گسیل خدمات دولت در زلزله خوی، نمونه بارز دولت جهادی بود

در امتداد جمهور

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهردرای خوی، حسن نصراله پور یکشنبه شب در برنامه امتداد جمهور که بصورت زنده از شبکه استانی صداوسیما آذربایجان غربی پخش شد، افزود: مردمی و جهادی بودن دولت را تمامی شهروندان خویی در زمین لرزه دو سال گذشته لمس نمودند؛ بصورتیکه از اولین دقایق این حادثه تک به تک وزرا و رئیس جمهور بصورت میدانی حضور داشند.

وی با اشاره به عملکرد شهرداری در زمین لرزه اخیر ادامه داد: این شهرداری در طی زمین لرزه پابه پای دولت سیزدهم اقدامات حمایتی از مردم نمود و در این راستا بیش از ۲۴۰ فقره پروانه ساخت رایگان برای واحد های تخریبی صادر نمود.

نصراله پور با بیان اینکه با حمایت های دولت محترم و مصوبات راهبردی اعضای شورای اسلامی شهر، پروژه های متعددی در حال اجرا است، اضافه کرد: در ابتدای دوره مدیریت شهری پس از چهار دهه طرح تفصیلی این شهر تصویب و به اجرا رسید و در پی آن نیز پروژه های اساسی که جزو مطالبات چندین ساله مردم بود آغاز شد.

شهردار خوی از ایجاد کمربندی شهید سلیمانی با اعتبار قریب به ۴ هزار میلیارد ریال گفت و بیان داشت: احیای باغ تارخی دلگشا با اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال در محیط ۶ هکتاری، کار فاخر از لحاظ تاریخی بود که محیطی دنج و تلفیقی از تاریخ و عصر جدید را به ارمغان آورده است.

خدمات دولت شهید رئیسی در خوی

گسیل خدمات دولت در زلزله خوی، نمونه بارز دولت جهادی بود