۷۰ مرکز اسکان موقت در بخش های مختلف شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای شهر و شهرداری خوی همت والای شهری برای ایجاد کمپ ها و مراکز اقامتی موقت در قالب ستاد مدیریت بحران شکل گرفت و در حال حاضر بیش از ۷۰ مرکز اسکان موقت در بخش های مختلف شهر پذیرای شهروندان و زلزله زدگان شهری و روستایی است