آئین اختتامیه اولین دوره مسابقات فوتسال داخل سازمانی شهرداری خوی

آئین اختتامیه اولین دوره مسابقات فوتسال داخل سازمانی شهرداری خوی با عنوان “جام رمضان”برگزار شد.

 

گزارش تصویری :