خوی در مسیر توسعه؛

گام های پایانی کمربندی شهید سلیمانی

استمرار عملیات پروژه فاخر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات عمرانی در کمربندی شهید سلیمانی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی بصورت شبانه روزی ادامه دارد.

کمربندی شهید سلیمانی

گام های پایانی کمربندی شهید سلیمانی