کارِ شهر تعطیل پذیر نیست؛

گام های پایانی پروژه احیای باغ دلگشا

در راستای احیای تاریخ خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات پروژه احیا داغ باغی( باغ دلگشا) توسط عوامل مجموعه مدیریت شهری بصورت شبانه روزی استمرار دارد و بزودی به بهره برداری کامل می رسد.

احیای باغ دلگشا

گام های پایانی پروژه احیای باغ دلگشا