به همت شهرداری خوی؛

گام های پایانی بزرگترین طرح عمران شهری در استان آذربایجان غربی/فیلم

پروژه ای به وسعت یک شهر

ب️ه گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، مراحل پایانی ساخت کمربندی سردار شهید سلیمانی در شهر خوی به همت مجموعه مدیریت شهری بصورت شبانه روزی در حال انجام است.