گام به گام در راستای اتمام کمربندی شهید سلیمانی

ب️ه گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر خوی ، عملیات آماده سازی و زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت ریزی کمربندی شهید سلیمانی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی اجرایی شد .