پروژه فاخر شهرداری خوی؛

کمربندی شهید سلیمانی در چند قدمی افتتاح

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی حمیدرضا عمرانی به همراه شهردار خوی در بازدید از روند اجرای پروژه کمربندی شهید سلیمانی عنوان کرد : این پروژه به عنوان یکی از اولویت‌های شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری ، در حال اجرا می باشد که با تلاش شبانه روزی در آستانه افتتاح قرار گرفته است.

وی کمربندی شهید سلیمانی را یک مسیر استراتژیک برشمرد و گفت : با افتتاح این پروژه شاهد کاهش چشمگیر بار ترافیک شهر خواهیم بود و در کنار آن نیز نقاط مختلف شهر خوی را به همدیگر متصل می کند .

رئیس شورای اسلامی شهر با اشاره به زمان افتتاح این پروژه عنوان کرد : در حال حاضر تنها یک مورد از تملک زمین های مسیر این کمربندی مانده است که با پیگیری های انجام شده ، این ملک نیز در اسرع وقت تملک و مراحل بعدی آن انجام خواهد شد .

عمرانی خاطرنشان کرد: کمربندی شهید سلیمانی بعنوان پروژه فاخر و ماندگار از این دوره شورای اسلامی شهر و شهرداری برای مردم فهیم و با فرهنگ شهر خوی خواهد بود .