کاشت گل در رفوژهای سطح شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی ،  رفوژهای سطح شهر توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی گل کاری شدند.