با حضور اعضای شورای اسلامی شهر خوی؛

کارگاه آموزشی شوراها و شهرداری های استان

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛

با حضور و تدریس دکتر حسینی معاون امور شوراهای وزارت کشور و مدیرکل امور شهری و استانداری آذربایجان غربی، کارگاه آموزشی شوراها و شهرداری های استان برگزار شد.

همچنین در این کارگاه، اعضای شورای اسلامی شهر خوی نیز حضور داشتند.

کارگاه آموزشی شوراها و شهرداری های استان

با حضور و تدریس دکتر حسینی معاون امور شوراهای وزارت کشور و مدیرکل امور شهری و استانداری آذربایجان غربی، کارگاه آموزشی شوراها و شهرداری های استان برگزار شد.