در پی حادثه غمبار؛

کارکنان سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی به شهدای خدمت ادای احترام کردند

شهید خدمت

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، رئیس و کارکنان سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی به ساحت شهدای جمهور که دو روز پیش در حادثه سقوط بالگرد به شهادت رسیدند، ادای احترام نمودند.

ادای احترام به شهدای خدمت

کارکنان سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خوی به شهدای خدمت ادای احترام کردند