شهر در مسیر توسعه؛

کارِ شهر تعطیل پذیر نیست

یک قدم مانده تا مسیرگشایی کامل کوچه حاتم خان

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، مسیر گشایی در کوچه حاتم خان صبح روز جمعه توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی انجام شد.

مسیرگشایی حاتم خان

یک قدم مانده تا مسیرگشایی کامل کوچه حاتم خان