جشن

چهارمین شب از جشن های جشنواره ” شهر خوب، شهروند خوب”

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، چهارمین شب از جشن های جشنواره “شهر خوب، شهروند خوب” برگزار شد

براساس این گزارش، در شب های دهه ولایت چهارمین شب از جشن”یای گئجه لری” در پارک ۱۵خرداد با استقبال بی نظیر مردم منطقه و با هنرنمایی هنرمندان شهرستان خوی برگزار شد.