توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری انجام شد؛

پیگیری و جذب بیش از ۲ هزار تن قیر رایگان

سیر صعودی در آبادانی محلات هدف

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، حسن نصراله پور در تشریح عملکرد سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری خوی گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، تعداد ۳۱۲ پروانه به زیربنای ۱۱۸٫۰۶۹مترمربع و به تعداد ۶۴۱ واحد مسکونی در بافت فرسوده ، بافت تاریخی و محلات هدف استخراج و در سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران بارگذاری شده است.

وی افزود: طبق ماده ۱۶ قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری برای تشویق مالکین املاک واقع در بافت فرسوده از سال ۱۴۰۰ در راستای تخفیفات پروانه های صادره در محاسبه عوارض پروانه ساختمانی در محلات بازآفرینی شهری تعداد ۱۶۳ پروانه به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال استخراج و در سامانه سامد نو که جزو مطالبات شهرداری خوی از دولت می باشد درج شده است.

شهردار خوی همچنین ادامه داد: هزینه های تملک و مسیرگشایی و تعریض معابر در محدوده محلات بازآفرینی شهری به تعداد ۱۴ پلاک که با احتساب۷۰ درصد از مبلغ کل بیش از ۱۴۳ میلیارد ریال و با مساحت ۲۱۶۲٫۵۹ مترمربع استخراج و جمع بندی شده است و باتوجه به مطالبات شهرداری از دولت به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد.

نصراله پور از سایر اقدامات این سازمان گفت و افزود: تهیه لیست معابر مربوط به تخصیص قیر در محلات فرسوده و مضمحل به متراژ ۱۷۰ هزار مترمربع، تهیه مستندات مربوط به بروشور و بنر تبلیغاتی بسته های تشویقی و تخفیفات محلات بارآفرینی شهری ازجمله اقدامات مهم این سازمان بوده است.

وی تصریح کرد: طرح مطالعات محدوده محلات هدف بازآفرینی شهر خوی در مراحل پایانی می باشد و مطالعات طرح امکان سنجی ۱۰ هکتاری اراضی ملی امیربیگ نیز به اتمام رسیده است.

شهردار خوی همچنین با اشاره به پروژه های عمرانی انجام گرفته در محلات هدف گفت: پروژه احداث بوستان امید واقع در کوی پنج تن آل عبا ( محله جمشید آباد ) که جزو پروژه های برنامه های اقدام مشترک محدوده ها و محلات هدف می باشد اکنون در مرحله اجراء قرار دارد و نیز برآورد آماده سازی و جدول گذاری معابر تلگراف ، امین دیوان و حاتم خان در مرحله عقد قرارداد می باشد.

جذب قیر

شهردار خوی گفت: با پیگیری های صورت گرفته بیش از ۲ هزار تن قیر رایگان جذب