عضو شورای اسلامی شهر خوی؛

پیگیری حقوق شهروندان ، از وظایف ذاتی شورای شهر

 

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، سیفعلی مرادی با اشاره به فعالیت کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر خوی گفت: این کمیسیون مسیر آسان مردم برای حل اختلاف با شهرداری است و پیگیری حقوق شهروندان در این کمیسیون صورت می گیرد.

وی با اشاره به کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر خوی افزود: این کمیسیون مسیر آسان مردم برای حل اختلاف با شهرداری است؛ زمانی که شهروند احساس می‌کند دارای حقوقی است که در شهرداری به نتیجه نرسیده با تقدیم درخواست مشکل خود را به رئیس شورا انتقال داده و اگر رئیس موضوع را دارای بعد حقوقی تشخیص دهد آن را به کمیسیون حقوقی ارجاع می‌کند.

وی اظهار کرد: اعضای کمیسیون حقوقی و کارشناسان مربوط به عنوان نمایندگان مردم تلاش می‌کنند که اگر شهروندان دارای حقی باشند و به هر دلیلی نتوانند مطالب خود را به شهرداری ارائه کرده و نتیجه بگیرد از این طریق به حقوق خود برسد. تفکیک در ماده ۱۰۱ یا تفکیک های قدیمی جزو مواردی است که مردم از این کمیسیون درخواست دارند.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر خوی گفت: ما در کمیسیون نظارت، به دنبال مرتفع کردن مشکلات همکاران در شهرداری هستیم که اگر مانعی بر سر راه قرار دارد و ادامه مسیر را برای حرکت شهرداری با چالش روبرو میکند، آن را برطرف کنیم ؛ و لذا کمیسیون حقوقی در این موارد باید ورود کند تا با کمک و راهنمایی مشاورین و نیرو‌های کاربلد و متخصص شهرداری در روند امور تسریع ببخشد ، چرا که حل مشکل هر سازمان و منطقه‌ای ، حل مشکل مردم و شهر را به دنبال دارد .