با دستور شهردار خوی صورت گرفت؛

پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران شهرداری خوی زودتر از موعد مقرر

پرداخت حقوق کارکنان

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، هادی ارفع نیا با اعلام این خبر افزود: در این دوره از مدیریت شهری با تاکید شهردار خوی و تبیین سیاست های اعضای شورای اسلامی شهر، اقدامات بسزایی در ساماندهی اساسی حقوق کارمندان و کارکنان و نحوه پرداخت آن صورت گرفته است.

وی ادامه داد: پرداخت به موقع حقوق و سایر موارد مندرج در فیش حقوقی با توجه به تعدد کارکنان شهرداری و سازمان های تابعه، آنهم زودتر از موعد، کار دقیق و سختی را می طلبد که سعی کردیم در این مدت با همکاری همه عزیزان در معاونت مالی علی رغم مواجه با برخی سختی های پیش روی آن، در این دوره از مدیریت شهری محقق کنیم.

ارفع نیا اظهار کرد: رویکرد ما پرداخت به موقع حقوق برای تمام کارکنان شهرداری خوی اعم از نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادای در تمام سازمانها و شرکت های تابعه شهرداری است که تاکنون با حمایت های شهردار خوی به آن دست یافته ایم که این امر قطعاً باعث افزایش راندمان کاری مجموعه مدیریت شهری برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات به مردم عزیز خواهد بود.

واریز حقوق کارکنان شهرداری خوی

پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران شهرداری خوی زودتر از موعد مقرر