پس از سیلابی شدن منطقه صورت گرفت؛

پاکسازی و ترمیم مناطق سیلابی خوی

شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در پی سیلابی شدن مساکن مهر شهر خوی، واحد امانی پیمانی معاونت خدمات شهری، مناطق آسیب دیده از سیلاب را پاکسازی و اقدامات ترمیمی را انجام دادند.

ترمیم مناطق سیلابی خوی

پاکسازی و ترمیم مناطق سیلابی خوی