در راستای تنظیف شهری؛

پاکسازی بلوار شهید کریمی حدفاصل میدان هواشناسی تا کارخانه قند

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، بلوار شهید کریمی حدفاصل میدان هواشناسی تا کارخانه قند با همکاری نواحی پنجگانه معاونت خدمات شهری و سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی پاکسازی شد .