پارک ترافیک مجددا به چرخه آموزشهای شهروندی بازمیگردد

مهندس نصراله پور افزود: بسیاری از مشکلات ترافیکی موجود در شهرها و به تبع آن در شهر خوی بویژه در بحث سوانح خودرویی علاوه بر معضلات معابر، به عدم رعایت اصول و مقررات راهنمایی و رانندگی بر میگردد و شهرداری خوی با راه احداث پارک ترافیک تلاش می کند تا مسیر آموزش کودکان در این حوزه را هموار سازد

شهردار خوی گفت: فضای پارک ترافیک در حال حاضر در دست بهسازی و آماده سازی است تا پس از وقفه صورت گرفته در آموزش، فضای مفرح تری را برای کودکان و حضور خانواده ها فراهم سازد

وی گفت: تمامی علائم راهنمایی و رانندگی به همراه نکات مهم فرهنگ ترافیکی در این پارک برای کودکان آموزش داده می شود تا همراه با رشد آنها با شیوه مناسب رانندگی و الزام رعایت مقررات راهنمایی در کودکان نهادینه شود

مهندس نصراله پور اذعان داشت: هدف از راه اندازی مجدد پارک ترافیک کودکان با هدف آموزش و فرهنگ سازی در راستای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، کاهش تلفات و حوادث رانندگی و آموزش های ترافیکی مطابق با روحیات و شرایط ذهنی کودکان است

گفتنی است پارک ترافیک شهرداری در مساحتی بالغ بر ۴۰۰۰ مترمربع احداث شده و در این پارک محیط و شبکه معابر شهری در ابعادی کوچکتر ولی با تجهیزاتی مشابه آن شبیه سازی شده و کودکان با راهنمایی و هدایت مربیان و همچنین با استفاده از تجهیزات آموزشی با محیطی مشابه شبکه معابر شهری و مقررات راهنمایی و رانندگی آشنا می شوند.