ورود اولین گروه سمند سورن پلاس به مجموعه ناوگان تاکسیرانی شهرستان خوی

 

 

غلامحسین رمضان زاده افزود: با پیگیری های مستمر سازمان از اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور و همکاری سیستم بانکی مقدمات اعطای تسهیلات نوسازی به مالکان تاکسی های فرسوده پیکان فراهم شده است

وی گفت: در صورت فعال شدن سامانه نوسازی در سال جاری، شاهد ورود تعداد بیشتری از این خودروها به مجموعه ناوگان خواهیم بود و نوسازی ناوگان تاکسی فعال شهری، همچنین کاهش متوسط سن ناوگان فراهم می شود