واحد امانی پیمانی بازوی کارآمد معاونت خدمات شهری در نگهداشت شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، واحد امانی پیمانی معاونت خدمات شهری در مرداد ماه، ۸۷۵ متر مربع اصلاح سنگ فرش در معابر سطح شهر داشته است.

همچنین اکیپ های این واحد، ۱۷۰ متر اصلاح جداول، تعمیر و بازسازی ۲۰ مورد پل، اصلاح کانیوو به طول ۶۰ متر، اصلاح و تعمیر ۲۰ مورد دریچه در نقاط مختلف شهر انجام داده اند.

همچنین این واحد در راستای تامین نیازهای رفاهی شهروندان اقداماتی چون اجرای فونداسیون پایه چراغ در پارک‌ها و میادین سطح شهر به مقدار ۳۰ مورد زیرسازی و جایگذاری صفحه برای نصب ست ورزشی به مقدار ۴۰ مورد در پارک‌های خوی انجام نموده است.