رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر خوی؛

هوشمندسازی سامانه ۱۳۷ یکی از اولویت های مدیریت شهری

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر : سامانه ۱۳۷ ویترین ارتباطی شهرداری است و تقویت این حوزه و هوشمند سازی آن باعث افزایش اعتماد و رضایتمندی شهروندان نسبت به مدیریت شهری خواهد شد.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، سجاد چهره آراء با اشاره به سیاست های شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری در توسعه شهر گفت : شهرداری ها به عنوان یکی از مراجع اصلی مدیریت شهری وظایفی نظیر برنامه ریزی، توسعه شهر، جلب مشارکت های مردمی، استفاده بهینه از درآمدهای حاصله در جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی و ایجاد زیرساخت های لازم با هدف تسهیل و تسریع فرایند رفع چالش های آتی شهر و شهروندان را بر عهده دارد .

 

وی با بیان اینکه سامانه ۱۳۷ ویترین کوتاه ارتباطی شهرداری است افزود: حفظ ارتباط دو سویه بین شهرداری و شهروند به عنوان اصلی ترین ابزار موفقیت در مسیر توسعه شهری قابل توجه است که یکی از راهکارهای پیش بینی شده در اکثر شهرداری های سطح کشور، راه اندازی و بهره برداری از سامانه هوشمند ۱۳۷ می باشد .

 

وی ضمن قدردانی از تلاشهای صورت گرفته در معاونت خدمات شهری شهرداری خوی و واحد ۱۳۷ خاطر نشان کرد: تسریع در رسیدگی به پیام ها ومطالبات شهروندان در سامانه ۱۳۷ یکی از مطالبات مهم و جدی اعضای کمیسیون خدمات شهری می باشد ؛ چراکه سرعت برقراری تماس، اخذ مشاوره و ثبت درخواست شهروندان بدون حضور فیزیکی و انعکاس آن به اجرایی ترین سطوح شهرداری و جمع آوری پاسخ ها و اقدامات مقتضی بایستی حول محور سامانه ۱۳۷ شهرداری خوی قرار گیرد .

 

چهره آرا با بیان هوشمند سازی این سامانه ، ادامه داد: لحاظ شدن واحد ۱۳۷ به عنوان دستگاه نظارت می تواند باعث افزایش قدرت اجرایی این واحد شده که در این راستا این سامانه ملزم به هوشمندسازی بوده و بهره مندی شهروندان از واحد ۱۳۷ نیز به وضوح دیده شود .

 

رئیس کمیسیون خدمات شهری خاطر نشان کرد: از مزایای هوشمندسازی این سامانه میتوان به تضمین و ارتقاء نظارت همگانی، اثربخشی و سلامت سازمانی از طریق توسعه ارتباطات محیطی با رویکرد عدالت محوری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی درون سازمانی و برون سازمانی اشاره نمود.