همزمان با همراهی دانشگاه های مختلف کشور در همایش های ملی بین‌المللی شمس تبریزی ؛

همراهی دانشگاه تبریز در برگزاری همایش بین‌المللی شمس و مولانا

دکتر شجاعی مدیر همکاری‌های بین المللی دانشگاه تبریز در دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع شهردار خوی و مدیران موسسه تولیت شمس تبریزی و مفاخر با وی عنوان کرد و گفت :شمس تبریزی فرصت مهم علمی و فرهنگی برای کشورمان ایجاد کرده است و برگزاری مستمر همایش‌های بین المللی شمس و مولانا در شهر خوی برای شناساندن این ظرفیت‌ها کمک می‌کند.

وی افزود :امسال دانشگاه تبریز هم در مورد سخنرانی‌ها و همدر مورد مقالات تمام تلاش خود را بکار خواهد بست تا این رویداد بین المللی به نحو شایسته ای برگزار شود.

جعفرپور مدیر عامل موسسه تولیت شمس تبریزی و مفاخر هم در این جلسه سیاست دبیرخانه علمی همایش را همراه نمودن دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر با این همایش عنوان کرد و گفت :با هماهنگی های انجام یافته امسال دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه ارومیه و پژوهشگاه علوم انسانی و مجمع عالی حکمت اسلامی و بنیاد ایران‌شناسی بیشترین نقش را در برگزاری نهمین همایش بین المللی شمس و مولانا خواهند داشت.

در ادامه این جلسه در خصوص نحوه همکاری‌های دانشگاه تبریز با دبیر خانه همایش شمس و مولانا بحت و تبادل نظر شد.