همایش عاشورائیان شهرستان خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ؛ همایش عاشورائیان شهرستان خوی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی و مسئولین شهرستان خوی در آستان مقدس امامزاده سیدبهلول برگزار شد.