همزمان به نهم اردیبهشت ماه روز ملی شورا ها؛

همایش روز ملی شوراها در خوی برگزار شد

روز ملی شوراها

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، همایش بزرگ شوراها همزمان با نهم اردیبهشت ماه روز ملی شوراهای اسلامی شهرو و روستا با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی، مسیئولین شهرستانی و استانی و شوراهای شهرستان خوی برگزار شد.

روز ملی شوراها در خوی

همایش روز ملی شوراها در خوی برگزار شد