توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان خوی؛

هفتمین جشنواره مالک اشتر بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان خوی برگزار شد

جشنواره مالک اشتر شهرستانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، در هفتمین جشنواره مالک اشتر، از حسین شرفخانلو بعنوان نفر برگزیده و فرمانده پایگاه نمونه در سطح پایگاه های بسیج ادارات و کارمندان شهرستان خوی تقدیر شد.

جشنواره مالک اشتر شهرستان خوی

هفتمین جشنواره مالک اشتر بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان خوی برگزار شد