هرس و فرم دهی درختچه های شمشاد در کمربندی شهید شرفخانلو

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، درختچه های شمشاد در کمربندی شهید شرفخانلو توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی هرس و فرم دهی شدند .