خوی در مسیر توسعه؛

نهضت بزرگ مسیرگشایی با قدرت تمام ادامه دارد

نهضت مسیرگشایی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، محمد صادق نژاد در تشریح این خبر افزود: عملیات های مسیرگشایی بر اساس طرح تفصیلی شهر در دوره ششم شورا و شهردار شهر خوی به سرعت در حال اجرا می باشد.

وی ادامه داد: در راستای توسعه متوازن خدمات شهری و بهره مندی نقاط مختلف شهر از مزایای طرح های شهرداری، مسیرگشایی ها در کمربندی شهید سلیمانی، میدان امام حسین(ع)، شهید خندانی، قسمت هایی از خیابان شهید عسگرزاده، بلوار ۲۵ متری جمشیدآباد صورت گرفته است.

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر خوی همچنین افزود: خیابان صمدزاده پشت استادیوم، کوچه کمال تخته پل، ۲۴ متری جانبازان، ۱۶ متری احمدنیا، ادامه کمربندی جمشیدآباد تا پارک ملت و پشت بیمارستان امبرالمومنین(ع) از دیگر مناطق مسیر گشایی شده در این دوره به شمار می رود.

صادق نژاد با اشاره به اینکه این مسیرگشایی ها در ۳۰ سال گذشته بی سابقه بود، اظهار کرد: احداث بلوار ۳۰ متری شیخ نوایی تا ابتدای جاده قطور به امتداد نزدیک ۱ کیلومتر با پیگیری های اعضای شورای اسلامی شهر علی الخصوص کمیسیون عمران و شهرسازی و نیز ترافیک شورای شهر پس از تملک اکنون در فاز عملیاتی قرار داشته و در ۱۲ ماه کاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی عنوان کرد: مسیرگشایی های دیگری نیز در کوچه های ۱۶ متری امین دیوان، تلگراف و حاتم خان صورت گرفته و به سرعت در حال پیشرفت است.

نهضت مسیرگشایی در شهر خوی استمرار دارد

نهضت بزرگ مسیرگشای با قدرت تمام ادامه دارد