نصب کفپوش در پارک ورودی شهرک بلوار شهید میرزا ابراهیم خویی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی ؛ نصب کفپوش پارک ورودی شهرک بلوار شهید میرزا ابراهیم خویی توسط اکیپ های سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی اجرایی گردید.