در راستای رفع مطالبات مردمی؛

نصب کاشن تانک های پل جهاد خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، کاشن تانک ها(ضربه گیر) که جهت ایجاد فضای ایمن در جداکننده های مسیر و رفوژهای ورودی پل ها استفاده می‌شوند، جهت ایمن سازی ورودی های پل جهاد توسط واحد ترافیک معاونت زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی نصب شدند.