به همت شهرداری خوی؛

نصب پل بتنی در کوچه سهند ٢

فعالیت واحدامانی پیمانی در نقاط مختلف شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، پل بتنی در کوچه سهند ٢ منتهی به خیابان شیهد رزمجو (مسیر بولاماج ) توسط اکیپ های واحد امانی و پیمانی شهرداری خوی نصب شد.

پل

نصب پل بتنی در کوچه سهند ٢