در راستای تامین روشنایی کمربندی؛

نصب پایه های روشنایی در فاز سوم کمربندی شهید سلیمانی

اقدامات پایانی کمربندی شهید سلیمانی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، پایه های روشنایی در فاز سوم کمربندی شهید سلیمانی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی نصب شد.

نصب پایه های روشنایی کمربندی شهید سلیمانی

نصب پایه های روشنایی در فاز سوم کمربندی شهید سلیمانی