به همت شهرداری خوی؛

نصب و جاگذاری سطل زباله و نیمکت در محدوده پلیس راه ارومیه-خوی

شهر خوی، شهر زیبایی ها

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، به جهت ساماندهی ورودی شهر، سطل زباله و نیمکت در محدوده پلیس راه ارومیه-خوی توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی جاگذاری و نصب شد.

سطل زباله و نیمکت نصب شد

نصب و جاگذاری سطل زباله و نیمکت در محدوده پلیس راه ارومیه-خوی