نصب و بهسازی بیش از ۱۰۰ تابلوی شناسایی معابر و ترافیکی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی؛ طی بازدیدهای انجام شده کارشناسان شهرداری در معابر فاقد تابلوهای شناسایی و معابری که تابلو های آنان دچار خرابی و یا پوسیدگی شده بود ،از ابتدای سال جاری بیش از ۱۰۰ تابلو به دلیل عدم نامگذاری ، نصب، مفقودی یا فرسودگی بهسازی یا اصلاح شدند.

همچنین شهروندان محترم می توانند در صورت مشاهده هرگونه خرابی ، مفقودی یا فرسودگی تابلو های کوچه و معابر آدرس مورد نظر را در اختیار همکاران سامانه ۱۳۷ قرار دهند تا نسبت به رفع ایرادات و یا نامگذاری معابر فاقد نام اقدام شود.