همزمان با اجرای پروژه ؛

نصب علائم ترافیکی در محل اصلاح هندسی میدان ولیعصر (عج)

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ، همزمان با اجرای پروژه اصلاح هندسی میدان ولیعصر (عج) ، علائم ترافیکی در این میدان توسط شهرداری خوی نصب گردید .