به همت شهرداری خوی ؛

نصب روشنایی کمربندی شهید سلیمانی ادامه دارد

کمربندی شهید سلیمانی روشن شد

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، عملیات اجرایی روشنایی کمربندی شهید سلیمانی توسط اکیپ های معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی در حال انجام است.

سلیمانی

نصب روشنایی کمربندی شهید سلیمانی ادامه دارد