به همت سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری خوی ؛

نصب اِلمان چرتکه در پیاده راه هسته مرکزی شهر

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، اِلمان چرتکه در پیاده راه هسته مرکزی شهر توسط اکیپ های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی نصب گردید.