نشست اعضای شورا و سرگروه های جهادی بسیج سازندگی سپاه خوی با امام جمعه شهرستان خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی ،نشست اعضای شورا و سرگروه های جهادی بسیج سازندگی سپاه سازندگی خوی با امام جمعه شهرستان خوی برگزار شد .

در این نشست از شهردار خوی و مدیران عمرانی شهرداری بابت همکاری با گروه های جهادی در روزهای زلزله خوی تقدیر بعمل آمد .